Projekti financirani iz EU fondova

Projekti sufinancirani od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Slider

 

KK.03.2.1.06.0585

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

O projektu

Poduzeće ADCON d.o.o. osnovano je u svibnju 2010. godine, a njegova osnovna djelatnost je računalno programiranje. Opći cilj ovog projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Adcon d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice te usavršavanje i unapređenje pružanja usluga računalnog programiranja. Projektom će se riješiti problem nedostatnosti postojeće informacijske i komunikacijske tehnologije, smanjene kompetentnosti zaposlenika te će se optimizirati poslovni procesi. Podići će se kvaliteta radnih uvjeta te kvaliteta pružanja usluga. U okviru projekta planirana je nabava računalne opreme i softwarea, te provedba aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Detalji

Naziv projekta: Ulaganje u širenje proizvodnih usluga poduzeća Adcon d.o.o. kroz Poziv KK.03.2.1.06.0585.
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Vrijednost Projekta: 466.942,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 300.000,00 HRK
Razdoblje provedbe Projekta: od 01. 09.2017. do 01.08.2018.

Kontakt

ADCON d.o.o. ,Kapucinska 31, 31000 Osijek
OIB:93256640587
Telefon: +385 31 499 855
Kontakt osoba: Tea Maković Medved
E-pošta:ured@adcon.hrWeb: www.adcon.hr

Korisni linkovi

https://strukturnifondovi.hr/
http://hamagbicro.hr/
https://www.mingo.hr/

KK.01.2.1.01

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

O projektu

Adcon ovim projektom želi razviti jedinstvenu platformu SEGIP za upravljanje pametnim elektroenergetskim mrežama na globalnom tržištu. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je realiziran putem prijave KK.01.2.1.02.0140 poslane na poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" (referentna osnzka KK.01.2.01). Projektni partner je Sveučilište Josipa Jurja Strosmmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija.

Ciljevi projekta

Tijekom zadnjih nekoliko godina tvrtka je imala priliku i odgovornost aktivnost sudjelovati u raznim projektima od iznimne važnosti u energetskom sektoru gdje smo primijetili potrebu za dodatnim istraživanjem i razvojem tehnologija koje će omogućiti rast produktivnosti energetskog sektora.

Današnje stanje u energetskom sektoru je obilježeno:

iznimno niskom produktivnosti i iskoristivosti raspoloživih resursa.
velikim i neevidentiranim gubicima prilikom prijenosa, neplanirane akvizicije i potrošnje dodatne energije u slučajevima očekivane ili nastupljene nestašice.
Sve to ima negativne učinke na gospodarstvo, kao i na element zaštite okoliša kao najvrjednijeg raspoloživog resursa. Iz navedenih negativnih čimbenika proizlazi specifični cilj ovog projekta: Razviti inovativnu integracijsku platformu SEGIP za upravljanje pametnim elektroenergetskim mrežama koja je spremna za komercijalizaciju na globalnom tržištu. Dovršetkom faza razvoja, odnosno uspostavljenim i kvalificiranim tehnološki sustavom (TRL8), planirano je da SEGIP platforma ima instalirane i integrirane sljedeće funkcionalnosti:

platforma u oblaku
MDM
AMI
modul za napredno upravljanje distribucijom
modul za upravljanje distribuiranim energetskim resursima
modul tržišnog agregatora
platforma na razini lokalne mikro mreže postrojenja, tj. objekta, te MAS-a na razini samih DER sustava
Uz navedene funkcionalnosti rješenje će na kraju omogućiti:

povećanje razine podrške svim akterima u cijelom kompliciranom lancu električne energije, od planiranja i proizvodnje, opskrbe i distribucije te lokalnih čimbenika
povećanje produktivnosti i nadasve iskoristivosti raspoloživih sredstava i energije cilj je podići razinu iskoristivosti poslovanja, a što ujedno dovodi i do značajnih pogodnosti u području zaštite okoliša
inovaciju u načinu upravljanja elektroenergetskom mrežom i proizvodnjom mijenjajući ga u proaktivan pristup i pravovremeno donošenje odluka na temelju podataka (tzv.„data-driven decision making“) zahvaljujući gore navedenim pristupom i funkcionalnošću
Rezultati projekta
Očekivani rezultati projekta su:

R1: Svi moduli sustava su razvijeni i integrirani u jedinstveni SEGIP platformu, sustav postavljen u Cloud okruženje koji je spreman za korištenje u stvarnom okruženju (TRL 8).
R2: Zaštićeno je intelektualno vlasništvo rješenja nastalog u projektu patentnom prijavom i zaštitom žiga na području HR.
R3: Diseminirani rezultati znanstvenoj zajednici i široj javnosti kao rezultat učinkovite suradnje s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na projektu.
R4: Projekt uspješno i pravilno proveden, poštujući sva pravila Poziva i šira javnost informirana o projektu i sufinanciranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, te su stvoreni dodatni istraživačko razvojni kapaciteti tvrtke.

Detalji

Naziv projekta: Razvoj integracijske platforme za pametne elektroenergetske mreže (SEGIP).
Ukupna vrijednost projekta: 13.513.779,14 HRK
Iznos sufinanciranja: 7.903.780,54 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 01.10.2018. do 30.09.2021.

Kontakt

ADCON d.o.o. ,Kapucinska 31, 31000 Osijek
OIB:93256640587
Telefon: +385 31 499 855
Kontakt osoba: Zvonimir Radoš
E-pošta:ured@adcon.hr
Web: www.adcon.hr

Korisni linkovi

https://strukturnifondovi.hr/
http://hamagbicro.hr/
https://www.mingo.hr/

Contact Us

Headquarters/R&D center

Kapucinska 31
31000 Osijek
Croatia

office@adcon.hr

CEO
Tomislav Vuletić
office@adcon.hr

Sales
Tea Maković Medved
tea.medved@adcon.hr

Telecommunications
Željko Cvitković
zeljko.cvitkovic@adcon.hr

CPaaS/IoT
Zvonimir Radoš
zvonimir.rados@adcon.hr

Energy
Ivan Varga
ivan.varga@adcon.hr


Adcon d.o.o.

Registration number: 030108513
OIB: 93256640587
Registered with Osijek Commercial Court.

Share capital of
20.000,00 HRK paid in full.

Bank account: Addiko Banka d.d. Zagreb.,
Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR5725000091101419678